Sitemap
Kompetenceudvikling Hvad er kompetenceudvikling? Eksempler på kompetencer Hvordan kan man arbejde med kompetenceudvikling? Hvorfor kompetenceudvikling? Strategisk kompetenceudvikling Hvordan kan man arbejde med strategisk kompetenceudvikling? Skema til afdækning af kernekompetencer Eksempel på afdækning af kompetencebehov Udarbejdelse af det strategiske fundament - strategiprocessen Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? MUS Hvorfor gennemføre MUS? Hvordan gennemføres en MUS? Før samtalen Roller og ansvar før samtalen Tjekliste til dig som leder inden samtalen Tjekliste til dig som medarbejder inden samtalen Den gode samtale Tjekliste til den gode samtale for både medarbejder og leder Feedback teknik Gode råd til feedback til både leder og medarbejder Eksempel på feedback til leder God spørgeteknik Hvorfor er god spørgeteknik vigtigt? Eksempler på god spørgeteknik Forberedelses og samtaleskema Under samtalen Tjekliste til dit ansvar som medarbejder under samtalen Tjekliste til dit ansvar som leder under samtalen Aftaleskema Efter samtalen Tjekliste til lederen efter samtalen Tjekliste til medarbejderen efter samtalen Dokumentation Hvordan kan jeg dokumentere mine kompetencer som medarbejder? Skema til dokumentation af medarbejderens kompetencer Eksempler Ekstern uddannelse Fordele ved ekstern uddannelse Ekstern uddannelse i praksis Tjekliste til at identificere den rette eksterne uddannelse Jobrotation Fordele ved jobrotation Sidemandsoplæring Fordele ved sidemandsoplæring Sidemandsoplæring i praksis Projektarbejde Fordele ved projektarbejde Projektarbejde i praksis Coaching/mentorordning Fordele ved en coaching/mentorordning Mentorordning i praksis Gode råd til mentor/coaching samtale Gode råd til mentee/den der skal have coaching Download