Rollen som oplæringsansvarlig Hvad er en oplæringsansvarlig
I mange virksomheder er der både en uddannelsesansvarlig og en oplæringsansvarlig. En uddannelsesansvarlig er den person, der har det overordnede formelle ansvar for elevens uddannelse, hvilket betyder et juridisk og administrativt ansvar.

Den oplæringsansvarlige er den person, der i det daglige er ansvarlig for at eleven bliver oplært under uddannelsen og derfor også har en tæt kontakt til eleven. Den oplæringsansvarlige er ligeledes bindeled mellem elev og uddannelsesansvarlig.

Afhængig af virksomhedens størrelse kan der være en eller flere oplæringsansvarlige knyttet til en elev. Hvis der er flere er det en god idé at koordinere arbejdet.

Det er vigtigt at den oplæringsansvarlige har lyst og energi til at påtage sig opgaven, men det er også væsentligt at den oplæringsansvarlige får opbakning fra virksomheden til at udføre opgaven.

Erfarne oplæringsansvarlige siger f.eks.:

”At være oplæringsansvarlig skal være noget man brænder for – ikke en sur pligt”. ”Jeg elsker at arbejde med unge mennesker”. ”Alle mennesker er forskellige og skal ikke ”snuppes” ens”. Som oplæringsansvarlig har du mange forskellige roller over for eleven. Du kan f.eks. både befinde dig i rollen som:

administrator instruktør træner coach kontrollør   Disse roller giver dig dog også en masse muligheder for personlig udvikling.personlig udvikling i oplæringsrollen