Fagprøven og afslutning på uddannelsenFagprøven både samler og afslutter din elevs uddannelse.

Inden for det sidste halve år af uddannelsen skal din elev udarbejde et projekt, der indgår i den afsluttende fagprøve. Eleven skal vise at hun kan anvende det hun har lært gennem hele uddannelsen – både det hun har lært teoretisk på skolen og i praksis i virksomheden.

I fagprøven skal der formuleres en idé til et projekt, fastsættes mål for projektet samt planlægges og gennemføres en opgave inden for et afgrænset arbejdsområde i virksomheden.

Projektet afsluttes med en mundtlig eksamination hvor en censor medvirker.

Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. For at bestå skal karakteren være mindst 6.
Hvad fagprøven angår har både elev, skole og praktiksted en andel:
Hvad er elevens rolleHvad er skolens rolleHvad er praktikstedets rolle Når uddannelsen slutter kan det være en god idé at drøfte fremtiden med eleven og hvilke muligheder der eventuelt er for fastansættelse i virksomheden.