Søg
Sitemap | Print siden
logo
ForsideSamtalenSamtaler i forbindel...Hvordan skole- og praktikforløb bindes sammen
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Uformelle opfølgningssamtaler Samtaler i forbindelse med skole- og praktikforløb Skoleperiodernes indhold Uddannelsesbogen Elevvurderinger Fagprøven Hvordan skole- og praktikforløb bindes sammen Den formelle samtales hensigt Samtaletyper Planlægning af den formelle samtale Teknikker til samtalen Den svære samtale Eksempler på skemaer til opfølgningssamtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Hvordan skole- og praktikforløb bindes sammen
”Inden hvert skoleophold bruger vi uddannelsesplanerne. Elevens forventninger til skoleopholdet bliver skrevet ned. Har eleven fået læst det, hun skulle? Efterfølgende en ”small talk”, hvordan gik det – svage/stærke sider. Hvad skal vi arbejde med? Når tilbagemeldingerne kommer fra handelsskolen har vi en mere dybtgående samtale med eleverne. Eleverne kan være meget forskellige i virksomheden og på skolen”
Der er en høj grad af sammenhæng mellem de uddannelsesplaner, der bruges i virksomheden og de undervisningsplaner, der gælder på skolerne. De enkelte emner er næsten identiske.Hvor man i virksomhederne via uddannelsesplanens pointsystem i høj grad selv kan vægte, hvilke læringspunkter, der er vigtigst, så er skolerne i højere grad bundet op på, at de enkelte læringspunkter skal give kompetencer på et niveau fastsat i bekendtgørelserne for uddannelserne.  Dette kan selvfølgelig betyde, at der kan være små niveauforskelle på det, der læres i virksomheden og det, der læres på skolerne. Skolerne forsøger, at tilrettelægge undervisningen sådan, at de emner en elev typisk vil starte med i virksomheden, også er de emner, der startes med på skolen. Det er jo vigtigt, at eleven kan se en sammenhæng mellem det, hun arbejder med i virksomheden, og det hun arbejder med på skolen.Aktiviteter der kan binde skole- og praktikforløb sammen kunne være:introduktionsmøde for oplæringsansvarlige og elever på skolerne ved skolestartmellemskoleopgaver, der fokuserer på det netop lærte på skolenelevcases og opgaver, der i høj grad tager afsæt i elevens virksomhedevalueringerne der tilsendes virksomhedenvirksomhedens kontakt til skolerne, om speciel læring for deres elevunderviser besøger virksomhedernefællesmøde inden starten på fagprøven Sidst med ikke mindst den samtale du har med eleven i forbindelse med en skoleperiode.
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV