Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Uformelle opfølgningssamtaler Samtaler i forbindelse med skole- og praktikforløb Skoleperiodernes indhold Uddannelsesbogen Elevvurderinger Fagprøven Hvordan skole- og praktikforløb bindes sammen Den formelle samtales hensigt Samtaletyper Planlægning af den formelle samtale Teknikker til samtalen Den svære samtale Eksempler på skemaer til opfølgningssamtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Fagprøven
”Vi er hele tiden med. Ved problemformuleringen. Støtter eleven i sit valg. Ser elevens handlingsplan. Læser den igennem med kommentarer. Træner fremlæggelse med eleven. Stiller spørgsmål til opgaven, så eleven trænes i at argumentere og har fokus på udstråling og salg af opgaven. Vi er jo stolte, når de klarer sig godt. Tilbyder/opfordrer til, at jeg læser elevens rapport”, siger en oplæringsansvarlig.

Eleven vil meget gerne involvere sin oplæringsansvarlige i fagprøven. Det er godt, at I har aftalt disse ting, da det giver eleven høj grad af tryghed i forbindelse med den kommende fagprøve, og eleven vil være mere tilbøjelig til at komme og orientere om, hvordan processen skrider frem.
En god snak inden problemformuleringen kunne indeholde:hvor har eleven sine interesser og styrker?hvilke muligheder er der i virksomheden?hvilke ressourcer kan eleven trække på?hvilke informationer er tilgængelige for eleven?hvordan vil I sammen planlægge de 37 eller 74 arbejdstimer, som eleven har krav på? Undervejs i arbejdet med fagprøven har eleven sikkert også brug for støtte og vejledning.Er hun på rette spor?Er teori og praksis koblet godt sammen?Er rapporten læsevenlig?Er det sprogligt korrekt beskrevet?Er dokumentationen i orden?Hvordan skal den fremlægges ved eksaminationen? Se i øvrigt afsnit om fagprøven.
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV