Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Uformelle opfølgningssamtaler Samtaler i forbindelse med skole- og praktikforløb Skoleperiodernes indhold Uddannelsesbogen Elevvurderinger Fagprøven Hvordan skole- og praktikforløb bindes sammen Den formelle samtales hensigt Samtaletyper Planlægning af den formelle samtale Teknikker til samtalen Den svære samtale Eksempler på skemaer til opfølgningssamtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Elevvurderinger
Efter hver skoleperiode modtager du og din elev elevvejledninger fra skolen. Dels sender skolen en vejledende karakter for perioden, og dels er der mange skoler, der har udarbejdet et evalueringsskema, der giver en vurdering på nogle mere bløde områder.

Hvis din elev har valgt et valgfrit specialefag, vil karakteren for dette blive indskrevet i det afsluttende skolebevis.

Hvis din elev har valgt et påbygningsfag (fagligt merkantilt eller studierettet), vil eleven få et særskilt bevis for dette.
Elevvejledningen vil også være en god idé at inddrage i opfølgningssamtalerne.er der noget, som du skal støtte din elev i vedrørende det boglige?er der noget vedrørende din elevs adfærd, aktivitet m.m., I skal drøfte?hvorfor kan der være forskel på din vurdering af eleven og skolens?
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV