Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Uformelle opfølgningssamtaler Samtaler i forbindelse med skole- og praktikforløb Skoleperiodernes indhold Uddannelsesbogen Elevvurderinger Fagprøven Hvordan skole- og praktikforløb bindes sammen Den formelle samtales hensigt Samtaletyper Planlægning af den formelle samtale Teknikker til samtalen Den svære samtale Eksempler på skemaer til opfølgningssamtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Uddannelsesbogen
Uddannelsesbogen får eleven på skolen. Bogen er elevens værktøj til at kunne følge sin uddannelse. Uddannelsesbogen vil typisk indeholde:
praktiske oplysninger om skolenskolens regelsæt – mødetider, orden, give besked om sygdom osv.hvor meget fravær, der kan accepteres før skoleperioden skal gås omundervisningsfaciliteteruddannelsens enkelte modulereventuelle valgfrie specialefag og påbygningsfagevalueringsprocedure efter de enkelte skoleperioderfagprøvens gennemførelsevurdering af fagprøvenelevens egen logbog til notater om forløbetelevens uddannelsesplan fra butikken Uddannelsesbogen, der er elevens ejendom, kan være et rigtigt godt værktøj, når I har jeres samtaler i forbindelse med skoleperioderne.hvad nyt er der blevet lært?hvordan kan vi sammen bruge det i virksomheden?hvad betyder det for dit uddannelsesforløb i den kommende periode?lav aftaler for næste periode
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV