Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Uformelle opfølgningssamtaler Sidemandsoplæring Observerbare grunde Adfærd og attitude Samtaler i forbindelse med skole- og praktikforløb Den formelle samtales hensigt Samtaletyper Planlægning af den formelle samtale Teknikker til samtalen Den svære samtale Eksempler på skemaer til opfølgningssamtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Sidemandsoplæring
Hvis din elev skal lære noget nyt, eller er kommet af sporet i forhold til en opgaves løsning.
Her vil du typisk instruere eleven i en opgave. Samtidig vil du hele tiden følge op på det, eleven laver, så du er sikker på, at eleven har forstået, hvad opgaven går ud på, og eleven opnår en vis fortrolighed med opgaven. Det er altid vigtigt at starte med det mest enkle ved en ny opgave og efterfølgende bygge på, når eleven bliver mere fortrolig med opgaven. En tommelfingerregel er, at gå fra det enkle til det mere komplicerede. I laver en aftale om, hvordan eleven kommer videre og aftaler, at der hele tiden er mulighed for hjælp og vejledning.
Tænk på, hvordan du spørger:”Hvorfor gør du sådan?”, er ikke et godt spørgsmål, da der ligger en portion kritik i ordet, hvorfor.Hvordan? er bedre. ”Hvordan har du gjort dette?”, udtrykker interesse og giver eleven mulighed for at svare konstruktivt uden at føle, der ligger kritik i spørgsmålet. Hvordan kommer du videre? Efterfølgende har du mulighed for at rette eleven ind på rette spor i en ligeværdig dialog. Når du er i gang med sidemandsoplæring er det naturligt, at der foregår en masse uformel samtale, der viser, at du har interesse i eleven og hendes situation. 
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV