Søg
Sitemap | Print siden
logo
ForsideFagprøven og afslutn...Hvad er elevens rolle i fagprøven?
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Hvad er elevens rolle i fagprøven? Hvad er skolens rolle? Hvad er praktikstedets rolle? Når uddannelsen slutter Links til Uddannelsesnævnet
Hvad er elevens rolle i fagprøven?
Din elev skal i samarbejde med praktikstedet og skolen udarbejde en problemformulering for opgaven, der skal godkendes af både skole og praktiksted. En problemformulering er:

Ét hovedspørgsmål, eventuelt uddybet af et eller flere underspørgsmål, som dog aldrig må fjerne fokus fra hovedspørgsmålet. Eleven skal kunne formulere en idé, fastsætte mål, planlægge og gennemføre en opgave inden for et afgrænset arbejdsområde i virksomheden. Eleven har ofte brug for at indsamle relevant materiale eller foretage små undersøgelser i virksomheden.

Når virksomhed og elev vælger fagprøveemne, skal både elevens og virksomhedens interesseområder tilgodeses. Men udgangspunktet tages altid i det speciale eller den profil, der er fastlagt i uddannelsesaftalen.

Eleven skal udarbejde en skriftlig rapport, som dokumentation for sit arbejde med problemformuleringen. Rapporten kan f.eks. indeholde fotos eller videofilm, hvis det er relevant for beskrivelsen. Udgifter forbundet med rapporten afholdes af virksomheden og skal være aftalt fra starten af fagprøveforløbet.

Eleven har 1 uge (37 timer) fri til den konkrete udarbejdelse af fagprøven. Der er dog afsat to uger (74 timer) til specialerne lægesekretær og offentlig administration.

Timerne til dette arbejde tilrettelægges i et samarbejde mellem elev og virksomhed og kan både placeres samlet over en uge eller over en længere periode.
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV