Søg
Sitemap | Print siden
logo
ForsideFagprøven og afslutn...Hvad er skolens rolle?
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Hvad er elevens rolle i fagprøven? Hvad er skolens rolle? Hvad er praktikstedets rolle? Når uddannelsen slutter Links til Uddannelsesnævnet
Hvad er skolens rolle?
Skolen igangsætter arbejdet med opgaven. Processen sættes i gang i den sidste eller i en af de sidste skoleperioder. En underviser fra skolen er vejleder for eleven under opgaveskrivningen.

Det er skolens opgave at:
informere eleven om krav til rapporten både i indhold og format udpege en vejleder for eleven under opgaveskrivningen. Vejlederen skal have indgående kendskab til elevens brancheat fastsætte tidspunkter for vejledning af eleven (e-mail, telefon, fax, konsultation eller besøg)at stille lokaler og undervisningsudstyr til rådighed for eleven inden for normal undervisningstidfastsætte et tidspunkt for aflevering af opgavenfastsætte et tidspunkt for afholdelse af fagprøvenafholde selve fagprøven udpege en censor til at medvirke ved fagprøven
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV