Søg
Sitemap | Print siden
logo
ForsideFagprøven og afslutn...Hvad er praktikstedets rolle?
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Hvad er elevens rolle i fagprøven? Hvad er skolens rolle? Hvad er praktikstedets rolle? Når uddannelsen slutter Links til Uddannelsesnævnet
Hvad er praktikstedets rolle?
Den oplæringsansvarlige vil altid på en eller anden måde blive inddraget i udarbejdelsen af elevens fagprøve. Når der skal udarbejdes en problemformulering sker det med fokus på det praktiske arbejde i virksomheden.

Når virksomhed og elev vælger fagprøveemne, skal både elevens og virksomhedens interesseområder tilgodeses. Men udgangspunktet tages altid i det speciale eller den profil, der er fastlagt i uddannelsesaftalen.

Den oplæringsansvarliges opgave kan derfor f.eks. være:
at drøfte mulige emner (problemformulering) for fagprøven at godkende den endelige problemformulering at give råd og vejledning under arbejdet med fagprøven – især det område, der vedrører virksomhedenat være eleven behjælpelig med indsamling af materiale m.v.at drøfte arbejdet med eleven under opgaveskrivningenat støtte eleven, som ofte kan være meget nervøs for fagprøven
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV