Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Kendetegn hos den gode coach De nye unge Hvad skal den enkelte elev trænes i? Hvordan skal den enkelte elev udvikles? Hvordan skal opgaven demonstreres eller forklares? Hvordan motiveres eleven undervejs? Hvordan følges op på det lærte? Coachens spørgeteknikker Instruktion – motivation – støtte – delegering Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Kendetegn hos den gode coach
Den gode coach:
har selv et dybtgående kendskab til såvel de grundlæggende opgaver som til de mere overordnede helheder i forbindelse med virksomhedenved en masse om jobbet, men må hele tiden lære og udvikle nye læringsteknikkerer motivator med en positiv holdning og begejstring for jobbet og medarbejdernehar forståelse for, at elever er forskelligehar interesse for unge menneskerkan få eleverne til at tro på sig selv og nå deres måler den, der kommunikerer godt og udstråler troværdighed og kompetencekan gøre dagligdagen sjov, frisk og udfordrendedrager omsorg for den enkelte elevs følelser, styrker og svaghederer en god lytterhar et åbent øre og tager imod elevens spørgsmål og kommentarerleder ved et godt eksempelbidt af, at den enkelte elev klarer sig godter succesfuld fordi hun holder af jobbet
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV