Søg
Sitemap | Print siden
logo
ForsideIntroduktionKonkret introduktionsprogram
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Konkret introduktionsprogram Løbende introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Konkret introduktionsprogram - eksempel
Et introduktionsprogram kan indeholde enten alle elementer eller de elementer, der er relevante for virksomheden og dermed for eleven:
Velkomst og en personlig kontakt - hvemInformation om virksomheden f.eks. strategi, mål, organisationsstruktur – hvem og hvornårInformation om virksomhedens personale- og uddannelsespolitik evt. personalehåndbog – hvem og hvornårInformation om almindelige arbejds- og ordensregler, pauser, sygemelding, lønudbetaling, privat brug af internet, e-mail og telefon m.v.Udlevering af nøgle, adgangskort, arbejdstøj Information om virksomhedens kultur – herunder både skrevne og uskrevne regler – hvem og hvornårRundvisning i virksomheden – herunder forevisning af kantine, omklædningsrum, toiletter m.v. Præsentation og introduktion til nærmeste kolleger i virksomhedenPræsentation af og introduktion til øvrige kollegerIntroduktion til f.eks. edb systemer – hvem og hvornår Introduktion til opgaver – herunder gennemgang af uddannelsesplan og opfølgningssamtaler – hvem og hvornårMiljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler – hvem og hvornår
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV