Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Den oplæringsansvarliges forskellige roller Administrator Instruktør Træner Coach Kontrollør Personlig udvikling Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Administrator
Elevuddannelsen afholdes efter vekseluddannelsesprincippet, hvilket betyder at eleven skiftevis skal deltage i skoleundervisning på en erhvervsskole og i virksomhedsoplæring i praktikvirksomheden. Intentionen med vekseluddannelsesprincippet er at skabe sammenhæng og helhed mellem teori og praksis.

Uddannelserne er nøje beskrevet i bekendtgørelser og vejledninger. Beskrivelserne her dækker både skoleundervisningen og undervisningen i praktikvirksomheden. Du kan finde de aktuelle bekendtgørelser og vejledninger på www.uddannelsesnaevnet.dk eller www.uvm.dk.

Desuden findes også konkrete uddannelsesplaner med beskrivelse af de oplæringsfunktioner som eleven skal gennemgå (se afsnittet om uddannelsesplaner).

Der vil altid være noget administrativt arbejde i forbindelse med at have en elev. Disse opgaver kan f.eks. være:

udarbejde en velkomstudarbejde en introduktion til elevenudarbejde en uddannelsesplanajourføre en uddannelsesplankontakten med skolenmodtage og videreformidle skoleindkaldelsergodkende problemformulering til elevens fagprøve
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV