Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Kendetegn hos den gode coach De nye unge Hvad skal den enkelte elev trænes i? Hvordan skal den enkelte elev udvikles? Hvordan skal opgaven demonstreres eller forklares? Hvordan motiveres eleven undervejs? Hvordan følges op på det lærte? Coachens spørgeteknikker Instruktion – motivation – støtte – delegering Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Instruktion – motivation – støtte – delegering
Oplæringsprocessen er som at lære sit lille barn at svømme. Den kan deles op i 4 faser:
1. Først er man meget omhyggelig med at holde fast om barnet. Instruerer meget nøje, hvordan svømmetag skal udføres. Prøver igen og igen. Måske skal der bruges lidt mere instruktion end hos storebror, der var mere dus med vandet.2. Når barnet er ved at få en fornemmelse af svømmetagene, så holder man hånden under uden nødvendigvis at røre barnet. Man opmuntrer, roser og spørger til.3. Barnet kan nu rimelig selvstændigt svømme. Derfor svømmer forælderen et stykke derfra, så der kan trædes til, hvis barnet bliver usikker og har brug for støtte. Man roser barnet for at have lært at svømme selvstændigt.4. Nu kan barnet svømme rigtig godt. Forælderen kan lægge sig på stranden at læse en bog, eller foretage sig noget andet. Man spørger naturligvis til, hvordan svømmeturen har været, men ellers så overlader man det til barnet selv.Næste gang barnet skal lære en helt ny ting, så starter processen forfra. Fordi man nu er god til at svømme, så er man ikke født verdensmester til at cykle.

På samme måde med eleverne. Hver gang de starter på en ny arbejdsopgave, så tilpasser man processen, så eleven bevæger sig fra instruktion, til selvstændigt at kunne osv.

Hvis du fortsætter med at instruere, når eleven kan sin opgave, så foretager du overledelse.
Hvis du ikke instruerer, når eleven starter på en ny opgave, men bare lader eleven selv finde ud af det, så foretager du underledelse.

Jo bedre eleven bliver til sin opgave, jo mere skal din kontakt med eleven ændre sig fra:
- instruktion - til støtte - til motivation - til delegeringNår en ny opgaver starter, så begynder du med instruktion, støtte ………..
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV