Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Kendetegn hos den gode coach De nye unge Hvad skal den enkelte elev trænes i? Hvordan skal den enkelte elev udvikles? Hvordan skal opgaven demonstreres eller forklares? Hvordan motiveres eleven undervejs? Hvordan følges op på det lærte? Coachens spørgeteknikker Instruktion – motivation – støtte – delegering Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Coachens spørgeteknikker
Coachens spørgeteknikker kan du bruge undervejs for at coache eleven under læreprocessen. En sådan model kan f.eks. være bygget op om følgende fire fokusområder:

Mål i form af de kompetencer, din elev skal nå.

Virkelighed i form af en afdækning af din elevs forudsætninger og de ressourcer han har.

Valgmuligheder i form af, hvilke måder eleven kan nå det valgte mål.

Iværksættelse i form af, hvordan eleven kommer videre i sin udvikling? Hvad skal gøres?

Problemafdækkende spørgsmål:

Åbne spørgsmål:

Spørgeteknikken er en coach’s vigtigste personlige redskab. Ved rigtig anvendelse af spørgsmål er det fx muligt at få svar på mål, virkelighed, valgmuligheder og iværksættelse.
Hvad skal du lære?Hvad kender du til opgaven på forhånd?Hvordan kan vi løse opgaven?Hvad gør vi så?Hvornår følger vi op? Ved at give eleven svar på nedenstående spørgsmål undervejs, vil eleven få en god begrundelse for betydningen og fordelene ved at lære.

Hvorfor skal du lære det?
Hvad betyder det for dig, din uddannelse og virksomheden?
Hvad kan du efterfølgende klare?
Hvilket ansvar kan du så påtage dig?
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV