Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Kendetegn hos den gode coach De nye unge Hvad skal den enkelte elev trænes i? Hvordan skal den enkelte elev udvikles? Hvordan skal opgaven demonstreres eller forklares? Hvordan motiveres eleven undervejs? Hvordan følges op på det lærte? Coachens spørgeteknikker Instruktion – motivation – støtte – delegering Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Hvad skal den enkelte elev trænes i?
Hver gang eleven skal i gang med nye opgaver, der det vigtigt at orientere om, hvad opgaven består i.

Hvad!

Det næste trin er at instruere i, hvordan den nye opgave skal løses. Dette gøres trin for trin. Eleven forsøger. Der rettes til. Roses, når det går godt. Hele tiden bygge op fra det meget enkle til det mere komplicerede.

Hvordan!

Dernæst er det vigtigt at sætte opgaven ind i virksomhedens ramme, så eleven forstår, hvorfor denne opgave skal udføres og hvorfor på denne måde.

Hvorfor?

Der er jo også uddannelsesplanen, der skal opfyldes, så mange opgaver skal løses dels for virksomhedens skyld, men i lige så høj grad for at din elev når rundt omkring uddannelsesplanens læringspunkter.

”Det at lære, er næsten som at tage et kørekort. Vi ved først efterfølgende, hvordan det hele virker sammen, men vi lærer enkeltdele undervejs og får en forklaring på, hvorfor vi skal lære det”, sagde en oplæringsansvarlig.

Husk:

Hvad!
Hvordan!
Hvorfor!
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV