Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Coaching Kendetegn hos den gode coach De nye unge Hvad skal den enkelte elev trænes i? Hvordan skal den enkelte elev udvikles? Hvordan skal opgaven demonstreres eller forklares? Hvordan motiveres eleven undervejs? Hvordan følges op på det lærte? Coachens spørgeteknikker Instruktion – motivation – støtte – delegering Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
De nye unge
Du har sikkert dit helt eget billede af, hvordan de unge er i dag. De unge ved også, at de er attraktive for virksomhederne, og de stiller krav til den virksomhed, de vælger. Før i tiden var det sådan, at det var arbejdsgiveren, der ved en ansættelsessamtale sagde: ”Du vil høre fra os.” Nu er der arbejdsgivere der siger, at eleverne siger: ”Du vil høre fra mig.”

De unge i dag betegnes ofte som ”zappere”, ”individualister”, ”mig-generationen” og andre meget lidt smigrende betegnelser.

Deres opvækst har været meget anderledes end mange virksomhedslederes, derfor kan der tit være en grøft mellem de holdninger, den unge har og lederens. Det betyder, at der kræves en indsats ”i grøften”, for at nå en gensidig forståelse for et samarbejde.

De unge i dag er en typisk institutionsgeneration. Fra vuggestuen er de vandret gennem børnehave, skolefritidsordning, skole, ungdomsklub og forskellige fritidsklubber.
De er gennem denne institutionsvandring blevet opdraget til:at man forhandler om tingeneat man har krav på at blive hørtat det drejer sig om migat normer kan brydesat arbejde i grupperselv at tage ansvar De unge har i institutionerne lært, hvordan omgangstone og samspil skal være i hård konkurrence med 60 andre børn på Krabbestuen eller i 7.b. Forældrene har ikke i samme grad som tidligere sat deres præg på de unge. Gennem hele deres institutionsforløb har de skullet lave handlingsplaner for egen fremtid. De har skullet tage ansvar for egen læring, egen fremtid, fordi holdningen er, at de bedst kender deres egne behov. De kommunikerer meget via sms’er, chatten på nettet, de er altid på.

Derfor er det, at de unge i dag stiller krav til deres praktikvirksomheder. Det har de jo lært i hele deres opvækst.

Derfor er det heller ikke underligt, at de ikke blot vil have et arbejde, men sjove, udviklende, meningsfulde jobs, hvor de kan udvikle sig og tage et ansvar.

De unge eftersøger en mening med deres kommende arbejdsliv. Derfor har de behov for en rigtig god coaching, så de kan se sammenhæng og mening i jobbet.
Der er ingen éntydig formel for, hvordan du som coach skal ”møde” din elev, men nogle vink kunne være:din personlighed er hele tiden til eksamen i dit samspil med den ungedet er vigtigt, at du har noget på hjertet, når du samtaler med den ungedet er vigtigt at du kan begejstre den ungedet er vigtigt, at den unge kan se, at der hele tiden sker en udviklingdet er vigtigt, at du som coach har indlevelsesevne overfor den ungedet er vigtigt at du er en god rollemodel for den unge Det er ikke længere sejt kun at være resultatorienteret, men sejt at kunne coache og motivere, så eleven selv fornemmer, at han er aktiv medspiller til at skabe virksomhedens resultater.
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV