Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Uformelle opfølgningssamtaler Samtaler i forbindelse med skole- og praktikforløb Den formelle samtales hensigt Samtaletyper Planlægning af den formelle samtale Teknikker til samtalen Den svære samtale Eksempler på skemaer til opfølgningssamtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Den svære samtale
Den svære samtale kan karakteriseres som samtalen, man gerne ville undgå, men som er nødvendig at tage.

Det er en samtale, der er vanskelig for begge parter.
Samtalen kan være nødvendig på grund af store uoverensstemmelser, hvor uenighed skal ryddes af vejen. Samtalen kan også dreje sig om meget personlige ting som: eleven altid kommer for sent, elevens adfærd, hygiejne ikke er i orden, kærestesorg, alkohol m.m.

Den svære samtale kræver en meget omhyggelig forberedelse, og du skal være meget opmærksom på, hvad det er, der gør den vanskelig for dig og for eleven.Gør dig klart, hvad der skal komme ud af mødet. Hvor langt kan du gå? Hvad vil du som minimum opnå?Hvis der er følelser i klemme, skal du nøje overveje, hvad der kan gå galt. Hvor er eleven meget sårbar?Overvej hvilke muligheder – både negative og positive – du kan spille på for at nå frem til et samarbejde om problemet.Hvis du ikke mener, du kan gennemføre samtalen, og der måske skal træffes beslutninger, hvor du ikke har myndigheden, så skal du overveje, om det er dig, der skal gennemføre den. Specielt om den svære samtaleFortæl hvad problemet eller problemerne, der skal tales om, drejer sig om.Brug et ordvalg, der ikke får eleven til at blokere og blive vred eller meget ked af det.Vær klar i det du siger og vær åben og lyttende, når eleven taler.Har du gennemtænkt samtalen godt forinden er der mindre risiko for, at nogen af parterne bliver provokeret, aggressiv eller såret.Du må konkludere, når samtalen er slut, så I begge ved, hvad der er aftalt – er det en meget speget sag, så gør det skriftligt, så I begge er enige i konklusionen.
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV