Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Uformelle opfølgningssamtaler Samtaler i forbindelse med skole- og praktikforløb Den formelle samtales hensigt Samtaletyper Planlægning af den formelle samtale Teknikker til samtalen Den svære samtale Eksempler på skemaer til opfølgningssamtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Teknikker til samtalen
Når du har lavet en god planlægning for samtalen, er du nået langt. Det næste er at få din plan godt af sted. Derfor er det godt at tænke forløbet af samtalen igennem, så både eleven og du efterfølgende føler, at det var en rigtig god og udbytterig samtale, I fik med hinanden.

Under samtalen
Selve samtalen:
indled samtalen med lette emner, så din elev bliver trygfremlæg eventuelt din plan for samtalen, og det du gerne vil tale omspørg til hvad din elevs forventninger er til samtalenI kan eventuelt justere jeres mål og emner, hvis der er behov for detvær opmærksom og nærværendevis at I ikke skal skynde jer, men har god tiddu skal forsøge med dit kropssprog og øjenkontakt at signalere ro og opmærksomheddet er ok at lave notater, men forklar eleven, hvad de skal bruges tilnår I begge har fået berørt alle jeres emner, så summerer du op på de aftaler, I har lavet Efter samtalen
For at blive endnu bedre til at gennemføre næste samtale, vil det måske være en idé at:
vurdere om du nåede det, du havde planlagthvad gjorde du godt, og hvad var mindre godthvad skal du være ekstra opmærksom på næste gangSkriv dine erfaringer ned lige efter samtalen, når du har dem frisk i erindring.

Opfølgning på de aftalte indsatsområder, så eleven mærker, at der er handling bag aftalerne.

Hvis ikke din elev mærker, at der sker noget, så vil hun være mindre motiveret næste gang, I skal have en aftale. Tag jeres aftale op af skuffen en gang imellem og se, om der er noget du lige skal huske.
Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV