Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Hvad indeholder en praktikplan Virksomhedens egen praktikplan Eksempler på praktikplaner Samtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
PraktikplanHvorfor have en uddannelsesplan
God uddannelse kræver blandt andet planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et godt grundlag, som er med til at sikre at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav og at virksomheden får gavn af en veluddannet elev.  

Til hjælp for denne planlægning er der udarbejdet særlige uddannelsesplaner af uddannelsesnævnet både inden for kontoruddannelse med specialer, inden for detailhandelsuddannelse med specialer og inden for handelsuddannelse med specialer. Henvisning til udannelsesplanerne www.uddannelsesnaevnet.dk.

Virksomheden skal derfor lægge en uddannelsesplan for hver elev. Planen skal sikre at oplæringen lægges bedst muligt til rette, men er også et redskab til både at skabe og bevare overblikket over hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den sikrer at eleven når de mål, der er med uddannelsen og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring.

Hvis virksomheden ikke vil benytte de uddannelsesplaner, der er udarbejdet af uddannelsesnævnet, kan virksomheden selv udarbejde en plan.
Hvad indeholder en uddannelsesplanVirksomhedens egen uddannelsesplan

Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV