Søg
Sitemap | Print siden
logo
Rollen som oplæringsansvarlig Afstemning af forventninger Introduktion Praktikplan Samtalen Uformelle opfølgningssamtaler Samtaler i forbindelse med skole- og praktikforløb Den formelle samtales hensigt Samtaletyper Planlægning af den formelle samtale Teknikker til samtalen Den svære samtale Eksempler på skemaer til opfølgningssamtalen Coaching Fagprøven og afslutning på uddannelsen Links til Uddannelsesnævnet
Samtalen I din rolle som oplæringsansvarlig er du elevens daglige leder, der lytter, støtter, vurderer og giver feed back. Din måde at gøre dette på, har meget stor betydning for den læring eleven får, og det udbytte din virksomhed vil få af eleven. Opfølgningssamtalerne skal sikre, at I sammen vurderer, om I hele tiden er på rette spor i forhold til de gensidige aftaler og elevens formelle  uddannelsesplan.

Dagligt har du en del uformelle samtaler med din elev, men der er også de formelle, der ifølge bekendtgørelsen for uddannelsen skal følges – nemlig samtalerne vedrørende uddannelsesplanen – der skal dokumentere, at eleven når omkring de oplæringspunkter, der er fastsat ved indgåelse af uddannelsesaftalen.

Den formelle samtale kræver en god forberedelse for begge parter – oplæringsansvarlig og elev. Det formelle betyder jo, at der er aftalt spilleregler for, hvordan denne samtale gennemføres. Både du og din elev har nogle forventninger og idéer til samtalen, som gerne skulle komme frem. Derfor kræver det, at begge parter forbereder sig på den formelle samtale.
En oplæringsansvarlig har sagt: ”Der holdes løbende opfølgningssamtaler””Daglige samtaler, når jeg arbejder sammen med eleven””Opfølgning på evalueringer fra skolen””Man skal være helt obs på elevens sociale kompetencer””Få eleven samlet op, hvis der er problemer””Jeg tager emner op, hvor vi bare snakker. Alt vendes - trivsel, hvor langt eleven er nået og..””Der gives meget ærlige og konstruktive tilbagemeldinger til eleven” 
Der er altså brug for samtaler til forskellige situationer:
Uformelle opfølgningssamtalerSamtaler i forbindelse med Skole – praktikforløbMUS samtalen se www.samtalens123.dkDen formelle samtales hensigt SamtaletyperPlanlægning af den formelle samtaleTeknikker til samtalenDen svære samtale Eksempler på formelt skema til de bløde værdier

Kontakt | Om Oplæringsansvarlige Link til HK/HANDELLink til HK/PRIVATLink til DANSK ERHVERV